ביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות

ביטוח אחריות מקצועית 

ביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות – המדריך המלא

ביטוח אחריות מקצועית לממונה מציעה פוליסת ביטוח מקיפה עבור ממוני בטיחות.

מידת החשיבות ביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות נעוצה בכך שאם אתם עובדים כממוני בטיחות ומן הסתם שעל כתפכם מוטלת אחריות רבה, דעו כי תחום העיסוק שלכם נוגע בנושאים כבדי משקל מאוד עבור הלקוחות או העובדים, שכן אתם אחראים על בטיחות גוף רכוש, תשתיות, מבנה, סביבה ואיכות הסביבה.

לאור זאת, מצבים בעייתיים שונים הם בעלי היתכנות גבוהה להתרחש. נקודה שכאמור מעלה את באופן משמעותי לתביעות. ביטוח אחריות מקצועית לממונה מיועד בדיוק עבורכם.

במקרים בהם מוגשת תביעה כנגד ממונה בטיחות בשל שגיאה או רשלנות. ביטוח אחריות מקצועית נכנס לפעול, ביטוח זה מספק לכם כיסוי והגנה מפני תביעות כאלו ואחרות. וכן פיצוי בגין ההוצאות הרבות הנלוות. ביטוח אחריות מקצועית לממוני בטיחות יאפשר לכם לעבוד בראש שקט. מבלי לפחד להיקלע למצבים בהם אתם נתבעים על ידי עובדים או על ידי לקוחותיכם על נזקי גוף או רכוש בעקבות כשל בעבודתכם. מה שיכול לקרות גם לטובים ביותר שביננו.

 

ביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות

הכיסויים הנכללים בביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות

שיפוי וגיבוי במקרים של תביעות צד ג' עקב הפרת אחריות מקצועית בשל רשלנות, שגיאה או מחדל שנעשו בשוגג או בתום לב.

כיסוי הוצאות הגנה משפטית במקרה של תביעות שהוגשו נגד ממונה הבטיחות.

כיסוי על תביעות במקרים שקרו עוד לפני שהביטוח נכנס לתוקף. ובתנאי שהתביעה הוגשה כבר לאחר שהביטוח החל.

על ממונה הבטיחות מוטלת אחריות רבה בשמירה על בטיחות העובדים גם בטווח המיידי וגם בטווח הארוך. ותחומי האחריות פה הם רבים. על ממונה הבטיחות  לזהות ולהבחין בתוך הארגון כל מפגע בטיחותי אשר עלול לסכן את העובדים או הנמצאים במקום וכן גורמים של צד שלישי. להכיר היטב את כל התפקידים השונים ואת אופי העבודה שלהם.

האחריות על זיהוי המפגע, הבאת פתרון בטיחותי מתאים. עריכת בדיקות תקופתיות והדרכות לעובדים באופן שוטף.

 

אילו סיכונים קיימים בעבותו של ממונה בטיחות?

אחד מהסיכונים הכבדים ביותר שקיימים בעבודתו של ממונה הבטיחות הוא מקרה בו יש חוסר זיהוי של מפגע בטיחותי. מה שמעכב התראה עלי אותו המפגע. וכן יצירת תוכנית פעולה מסודרת לטיפול בו.

מפגע בטיחותי שלא זוהה בזמן וגרם לנזק לעובדים או לצד ג'. יכול לגרור תוצאות קשות ובעייתיות. כך למשל, אם בארגון ישנו ארון חשמל לא מסודר עם חוטים משתלשלים אשר עלולים לגרום לקצר חשמלי או להתחשמלות חלילה. וממונה הבטיחות לא הבחין בבעיה ודאג לזהות את המפגע. ולטפל בו או לפחות להתריע כי ישנה סכנה. עלולה להתרחש תאונה ועשוי להיגרם נזק בלתי הפיך.

במצב כזה העובד יכול לתבוע את ממונה הבטיחות תביעת נזיקין על רקע ההתרשלות בתפקידו שגרמה לאותו עובד להינזק. כיוון שלא טופלה במסגרת אחריות תפקידו של ממונה הבטיחות.

הצעה לביטוח עסק

לקבלת הצעה מהירה לביטוח​ עסק