ביטוח אחריות מקצועית לרואה חשבון

ביטוח אחריות מקצועית 

ביטוח אחריות מקצועית לרואה חשבון – המדריך המלא

ביטוח אחריות מקצועית לרואה חשבון מציעה פוליסה שמטרתה להגן על רואה החשבון במצבים של תביעה בגין רשלנות מקצועית, שגיאה או השמטה כנגד התובע. כיסוי זה ייתן פיצוי כספי על נזקים פיננסיים שנגרמו לצד שלישי בעקבות רשלנות מקצועית המטילה אחריות חוקית מצד המבוטח כלפי  אותו צד שלישי.

 

חשיבות ביטוח אחריות מקצועית לרואה חשבון

במידה ואתם עוסקים בראיית חשבון, זכרו כי תחום העיסוק שלכם נוגע בנושא חשוב ביותר עבור הלקוחות שלכם, הכסף שלהם והעסק שלהם, הלא הוא מקור פרנסתם.

משום כך, מקרים בעייתיים שונים שעלולים לעלות בנזקים כלכליים ללקוח, הם בעלי היתכנות גבוהה להתרחש, נקודה שכאמור מעלה את באופן משמעותי לתביעות.

במצבים אלו ביטוח אחריות מקצועית מגן עליכם. הביטוח מספק לכם כיסוי מפני תביעות כאלו. וכן פיצוי על ההוצאות הרבות אשר נלוות לתביעה. ביטוח אחריות מקצועית לרואי חשבון יאפשר עבודה בראש שקט. מבלי לחשוש מהתמודדות עם תביעות מצד לקוחות או גורמי צד שלישי.

 

ביטוח אחריות מקצועית לרואה חשבון

הכיסויים הנכללים בביטוח אחריות מקצועית לרואה חשבון

  • שיפוי וגיבוי במקרים של תביעות צד ג' עקב הפרת אחריות מקצועית בשל רשלנות, שגיאה או מחדל שנעשו בשוגג או בתום לב.
  • כיסוי הוצאות הגנה משפטית במקרה של תביעות שהוגשו נגד רואה החשבון.
  • כיסוי על תביעות במקרים שקרו עוד לפני שהביטוח נכנס לתוקף. ובתנאי שהתביעה הוגשה כבר לאחר שהביטוח החל.
  • יש להדגיש, כי הביטוח מספק כיסוי במקרים של התרשלות מקצועית ו/או הטעיה אך ורק אם נעשו בתום לב.

 

מה מכסה ביטוח

הביטוח חל ותקף על כל העיסוקים תחת המטריה של מקצוע ראיית החשבון.

שירותים לפי תחום זה בחוק רואי חשבון. התשט"ו ושירותים לא ייחודיים, כוללים בין היתר ביקורת פנים. הנהלת חשבונות, חשבות שכר, ניהול כספים וחשבונאות, שירותי מיסוי. ייעוץ וייצוג עריכת דוחות כספיים, לרבות התנהלות המוסד לביטוח לאומי ומול רשויות אחרות.

השתתפות בהכנת תשקיפים, הכנת נאמנויות מכל סוג. ניהול חשבונות עיזבון, ניהול רכוש, פירוק תאגידים, כינוס נכסים, ניהול מטעם בית משפט ובעלי מניות. עריכת סקרים, הכנת חוות דעת, הערכת שווי מניות ועסקים, שירותי גישור ובוררות.

גם כל הפן הייעוץ כלול בביטוח זה, והכוונה היא לכל יעוץ מקצועי, לדוגמא ייעוץ כלכלי, ייעוץ פיננסי, ייעוץ מנהלי, יעוץ עסקי, ייעוץ ארגוני וכן הלאה.

רואי חשבון חשופים לתקלות עקב רשלנות ברמה יום יומית. טעות קטנה בדוח יכולה לגרור לעלויות מס גבוהות ולחשיפה לביקורות של רשויות המס. ואף לתביעות דירקטורים ובעלי מניות בשל הרשלנות בדוחות הכספיים שלהם.

דאגו לעסק שלכם. לרישיון שלכם. ולשם שלכם  – ביטוח אחריות מקצועית מגן עליכם מפני בעיות רבות שעלולות להפתיע במהלך הדרך. אל תיתפסו לא מוכנים. רכשו ביטוח אחריות מקצועית לרואי חשבון בהקדם.

הצעה לביטוח עסק

לקבלת הצעה מהירה לביטוח​ עסק