ביטוח לציוד מכני הנדסי

ביטוח לציוד מכני הנדסי – כל מה שחשוב לדעת

ביטוח לציוד מכני הנדסי במידה ואתם מחזיקים ציוד מכני בעסק שלכם

כאן תוכלו להבין מה זה בדיוק אומר ביטוח נזק לציוד מכני הנדסי, ומה כולל ביטוח כזה.

בעצם פוליסת ביטוח עבור נזק לציוד מכני הנדסי היא פוליסה מותאמת המיועדת לכיסוי נזקים בעקבות תאונות המערבות את כל סוגי הכלים המכניים אשר נמנים תחת קטגוריית כלי צ.מ.ה

(צ.מ.ה -ציוד מכני הנדסי). כלי צ.מ.ה כוללים ביניהם גם כלים חקלאיים, מחפרונים, טרקטורים, נגררים, מלגזות, דחפורים, מנופים, משאבות וכן הלאה.

הכיסוי שמספק הביטוח אשר מוצע במסגרת פוליסה זו תקף אך ורק כאשר נגרם נזק בעקבות תאונת עבודה עם הכל. משמע, אירוע פתאומי שאינו צפוי, שבעקבותיו נגרם נזק כלשהוא לכלי או לחלק ממנו.

יש לציין וכי פוליסה זו מיועדת אך ורק לטובת כיסוי נזק מתאונה. שנגרם לאחד מכלי ה-צ.מ.ה וזאת על סמך פרק ההרחבה בביטוח – 'כל הסיכונים'. כאשר מדובר בנזק שנגרם בגלל שבר מכני כתוצאה מפעילותו של הכלי. אינו נכלל המסגרת אחריות הפוליסה.

 

ביטוח לציוד מכני הנדסי

 

פוליסת נזק לציוד מכני הנדסי

עם זאת, לפניכם האפשרות לבטח את כל כלי ה-צ.מ.ה שברשותכם. ו/אוכל ציוד מכני הנדסי בו אתם עתידים להשתמש. בתוך ביטוח סיכוני שבר מכני. כאמור, יש לכם את האפשרות להרחיב את תנאי פוליסת הביטוח הנ"ל. ולהתאים אותה לכל צורך ביטוחי שלכם ברמה הפרטנית. וזאת לרבות כיסוי נזקים לכל צ.מ.ה בשל נזקי טבע, חילוץ וגרירה וכיוצא בזאת.

בנוסף לכך, תוכלו אף להרחיב את כיסוי פוליסת ביטוח צד שלישי. לכל נזק אפשרי לרכוש, שנגרמו לצד השלישי באופן ישיר. בעקבות שימוש בציוד הכבד, וכן עבור נזקי גוף שנגרמו על ידי כלי עבודה שמוגדר כ-'מכונה ניידת' ואינו נכלל בדרך כלל בביטוח החובה הבסיסי.

 

עיקרי הפוליסה

בכל המקרים ביטוחיים (אשר בעקבותיהם ניתן להפעיל את פוליסת הביטוח) בהם נגרם נזק לציוד מכני אשר ניתן לתיקון. הפוליסה תכסה את כל ההוצאות הנוספות לתיקון הכלי. כולל פעולות המחייבות פירוק והרכבה מחדש של חלקים ורכיבים שהוצאו מהכלי לצורך ביצוע התיקונים.

תיקונים אחרים שבוצעו על ידי בעלי הפוליסה כלולים גם הם בהוצאות וזאת אם הם חלק מעלות התיקון הסופי של כלי העבודה.

קביעת הערך הכספי של ציוד הצ.מ.ה, נקבע בהתאם לסכום הנמוך מבין השניים. ערך מסחרי (ערך שוק של הציוד טרם האירוע הביטוחי). או ערך הציוד בניכוי פחת כפי שנקבע לפי לגיל הציוד ובהתאם לחוות דעת שמאי.

הצעה לביטוח עסק

לקבלת הצעה מהירה לביטוח​ עסק

ביטוח שבר מכני
ביטוח שבר מכני

ביטוח שבר מכני ביטוח שבר מכני תקף בעבור מכונות וציוד אשר עלול להיגרם להם נזק במהלך הפעלתם. ובזמן שהם פועלים באופן שוטף. כיסוי ביטוחי על

ביטוח עבודות קבלניות
ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות המדריך המלא ביטוח עבודות קבלניות הוא דבר חשוב מאוד והכרחי עבור קבלנים. פוליסת ביטוח עבודות קבלניות מעניקה כיסוי מקיף למגוון סיכונים הקיימים

ביטוח לציוד מכני הנדסי
ביטוח לציוד מכני הנדסי

ביטוח לציוד מכני הנדסי – כל מה שחשוב לדעת ביטוח לציוד מכני הנדסי במידה ואתם מחזיקים ציוד מכני בעסק שלכם כאן תוכלו להבין מה זה

לקבלת הצעה מהירה לביטוח​ עסק