ביטוח ניסויים קליניים

ביטוח ניסויים קליניים 

ביטוח ניסוי קליני הוא עניין חשוב ביותר והכרחי. לפי נוהלי משרד הבריאות, בימינו נדרשת פוליסת ביטוח מתאימה עבור ניסויים קליניים. ונוהל זה תקף על עריכת ניסוי קליני בכל סוג ובכל תחום. אשר מאושר לביצוע על ידי ועדת הלסינקי.

פוליסת ביטוח ניסויים קליניים מספקת כיסוי ביטוח במקרים שונים של נזקים ו/או תביעות נזיקין מצד מי שלקח חלק בניסוי. או של כל צד שלישי אחר הקשור לניסוי שנערך.

פוליסת הביטוח עבור ניסוי קליני מספקת הגנה מקיפה מפני תביעות אפשריות כנגד החוקרים ו/או בית החולים. המעבדה וכן הצוותים הפועלים מטעמם, שם התקיים הניסוי. כמו כן תביעה יכולה להיות מוגשת כנגד הקרן למחקרים רפואיים בגין על ידי צדדים שלישיים. וכן על ידי נסיינים שהשתתפו במחקר ובניסוי.

נכון להיום, אין אצלנו בארץ חקיקה סדורה בעניין ביטוח אחריות רפואית מקצועית באשר לניסויים קליניים. אך קיימת התייחסות חוקית בעניין זה בתקנות משרד הבריאות (תקנות בריאות הציבור) בנוגע לניסויים רפואיים על בני אדם ובהתאם לנהלים ולתקנות על ניסויים רפואיים בבני אדם (2006משנת). כיום בישראל, תוכלו לעשות ביטוח מותאם לניסוי קליני, אשר מתבסס על מועד הניסוי או על המועד בו הוגשה התביעה,  וביטוח זה מכסה תקופת דיווח מוארכת, בכפוף לחוק ההתיישנות.

ביטוח ניסויים קליניים

דרישות רגולטוריות

ישנן לא מעט דרישות רגולטוריות המערבות גם ביורוקרטיה רבה, מהמוסד הרפואי בו ייערך הניסוי.

ביטוח עבור ניסוי קליני לרוב יהיה בגבולות אחריות שלא יפחתו מסכום של – 3,000,000$  למקרה ביטוחי. ולמשך תוקפו של הביטוח.

ישנה אפשרות להכין ביטוח לניסוי קליני שיהיה תקף למשך שנה אחת בלבד, או לבחור בביטוח עבור כל משך תקופת הניסוי.

נוסף על כך, הפוליסה צריכה לכלול כם כיסוי הוצאות חבות בכל מקרה של תביעות נזיקין מצד נסיינים או נחקרים שהשתתפו בניסוי. או תביעות מכל צד שלישי אחר, וכן כיסוי ההוצאות המשפטיות בגין הליכי תביעה שכאלו.

פוליסת ביטוח עבור ניסויים קליניים, נועדו עבור חברות פרמצבטיקה. מוסדות אקדמיים שעורכים מחקרים. וכן לכל חברה, ארגון או גוף פרטי שנמצא בשלבי פיתוח של מוצר. או מכשיר אשר ייעודו הוא שימוש בידי בני אדם.

רוצים לקבל מידע נוסף אודות פוליסת ביטוח עבור עריכת ניסוי קליני בארץ או בחו"ל?

פנו אלינו ונשמח לענות על כל שאלה, לעזור ולייעץ לקראת רכישת ביטוח מותאם עבורכם.

הצעה לביטוח עסק

לקבלת הצעה מהירה לביטוח​ עסק

ביטוח עבודות קבלניות
ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות המדריך המלא ביטוח עבודות קבלניות הוא דבר חשוב מאוד והכרחי עבור קבלנים. פוליסת ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח סייבר
ביטוח סייבר

ביטוח סייבר – המדריך המלא מהו ביטוח סייבר לעסק? בעולם שלנו כיום, אירועי סייבר נהיו לאיום ממשי, ואין אדם

ביטוח אחריות מקצועית
ביטוח ניסויים קליניים

ביטוח ניסויים קליניים  ביטוח ניסוי קליני הוא עניין חשוב ביותר והכרחי. לפי נוהלי משרד הבריאות, בימינו נדרשת פוליסת ביטוח

ביטוח חבות מוצר
ביטוח חבות מוצר

מה זה ביטוח חבות מוצר ולמה צריך אותו ביטוח חבות מוצר מבטח למעשה את המוצרים של העסק שלכם. במהלך

ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים
ביטוח סיכונים מיוחדים

ביטוח סיכונים מיוחדים המדריך המלא ביטוח סיכונים מיוחדים נשמע מעט דרמטי, ואכן, מדובר בביטוח מיוחד בסקטור העסקי בארץ ובעולם,

לקבלת הצעה מהירה לביטוח​ עסק