נועד כדי לפצות כספית נזקים גופניים למבוטח. בעיקר במקרים של מוות. סכום הפיצוי עשוי להשתנות על-פי המקרה או על-פי הפוליסה.

פיצוי על מוות מקנה סכום חד-פעמי ואילו פיצוי על פציעה ואובדן כושר עבודה עשוי לבוא בצורת קצבה חודשית. התשלום עבור הביטוח הינו חד פעמי או תקופתי.

הפיצוי יינתן במקרים של מוות, הגעה לגיל פרישה (או כזה שנקבע בין חברת הביטוח למבוטח) ואובדן כושר עבודה (נכות).

ביטוח החיים מוענק על ידי המוסד לביטוח לאומי במקרה של פגיעה (כמובן שהדבר מותנה בכך שהאדם אכן מבוטח בביטוח הלאומי ושילם את חובותיו למוסד). נוסף על כך ניתן להרחיב את ביטוח החיים באמצעות חברות ביטוח השונות, כך שהפוליסות יכסו הוצאות גבוהות יותר וסכום הפיצוי בגין פגיעת גוף או חו"ח מוות יהיה גבוה יותר ויבטיח בטחון כלכלי למבוטח, משפחתו או שאריו.